Huyện Mỹ Xuyên

 • Nhà Thuốc Bồi An Đường

  2A Triệu Nương, Ấp Châu Thành, TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Nhà Thuốc Ngọc Huỳnh

  29 Khu 3, X. Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Nhà Thuốc Quốc Tuyền

  457 QL 1A, Ấp Phú Giao, X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Quầy Thuốc Tuấn Hùng

  TT Nhu Gia, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Quầy Thuốc Tất Thuận

  Ấp Khu 1, Chợ Nhu Gia, X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Quầy Thuốc Tâm Thọ

  QL1A, Ấp Tâm Thọ, X. Đại Tân, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 • Quầy thuốc Duy Linh

  Ấp Vĩnh B, X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

 • Quầy thốc Hồng Nga

  Số 124, Ấp Dương Kiến, X. Hòa Tú 2, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 
1900 2163