Huyện Kế Sách

 • Quầy Thuốc Duy Hưng

  Ấp Ba Rinh, X. Đại Hải, H. Kế Sách, Sóc Trăng

 • Quầy thuốc Ngọc Đồng

  X. Đại Hải, H. Kế Sách, Sóc Trăng

 • Nhà Thuốc Nhân Tâm Đường

  72/1 Ấp Đông Hải, X. Đại Hải, H. Kế Sách, Sóc Trăng

 • Quầy Thuốc Thế Khương

  Chợ Mang Cá, X. Đại Hải, H. Kế Sách, Sóc Trăng

 • Tiệm Thuốc Bắc Vạn Tế Đường

  30 Đường 30/4, TT. Kế Sách, H. Kế Sách, Sóc Trăng

 
1900 2163